درباره

این جا محلی است برای نقد و بررسی صد ها شبه دین و مذاهبی که به دلایل مختلف به ظهور رسیده و فاعلیت می ککند. چه در ایران و چه در جهان در روزگار امروز با ادعاهای رنگارنگ و دل فریب به شکار جوانان نشسته اند
گزارش تخلف
بعدی